Tuổi Của Vũ Trụ

Liên quan đến Trái Đất Và Vũ Trụ, chúng ta không thể
tách rời sự tồn tại vật chất mà chúng ta tận hưởng

khỏi nguyên nhân cần thiết cho nguồn gốc của nó.

Cũng vậy, chúng ta không thể tách rời vật chất
của Vũ trụ ngoài các quy luật vật lý

điều khiển hoạt động của nó.

Và khi chúng ta quan sát thứ tự và thiết kế
trong Vũ Trụ đáng kinh ngạc của chúng ta,

chúng ta cũng thấy rằng chúng ta không thể tách rời
chức năng và độ phức tạp,

mà vẫn duy trì cân bằng sự hài hòa
của toàn bộ hệ thống.

Khi chúng ta nhìn vào Vũ Trụ của mình,
chúng ta thấy một hệ thống hoàn chỉnh, hoạt động đầy đủ,

từ các thiên hà lớn nhất
cho đến vi khuẩn nhỏ nhất,

từ vô số các ngôi sao hiện có
đến hành tinh Trái đất phức tạp, duy nhất của chúng ta.

Và trong số tất cả những nơi để xem xét,
nó là ở đây trên trái đất

nơi chức năng đầy đủ
và sự trọn vẹn là rõ ràng nhất,

đặc biệt được thể hiện trong sự rõ ràng nguyên sơ
các quá trình của sự sống.

Vô số các hệ thống và chu kỳ vật chất cần thiết
tạo thành một mạng lưới hài hòa cho sự sống.

Nếu một chu kỳ hoặc điều kiện bị thiếu
thì khả năng của sự sống sẽ biến mất.

Vì vậy khi chúng ta quan sát và đánh giá
sự tồn tại tuyệt vời trên Trái đất và chúng ta xem xét

cách giải thích tốt nhất cho rất nhiều bằng chứng
về chức năng, độ phức tạp, trật tự và thiết kế,

thì lời giải thích về một Đấng Tạo Hóa thông minh và
có mục đích đáp ứng được câu trả lời thích hợp,

một cách giải thích như quá trình tiến hóa
ngẫu nhiên, hỗn loạn, vô mục đích là không thể.

Nhưng tính cần thiết của một vũ trụ có đầy đủ chức năng
cho chúng ta biết gì về độ tuổi của nó?

Vu Trụ nay bao nhiêu tuổi?

Thứ nhất, là sản phẩm của một Đấng Sáng Tạo thông minh,
chúng ta mong đợi mỗi quá trình vật lý

trong vũ trụ đều có tất cả các bộ phận
cấu thành của nó–cả vật chất và quy luật–

ngay từ thuở ban đầu của Sự Sáng Tạo.

Các đặc điểm chính xác của các hạt hạ nguyên tử,
như proton, neutron và electron,

chúng phải tồn tại đồng thời với
quy luật vật lý của điện và từ.

Sự tồn tại của bức xạ–
chẳng hạn như nhiệt và ánh sáng nhìn thấy được–

phải tồn tại đồng thời
với các định luật nhiệt động lực học.

Và để sự sống tồn tại trên Trái Đất,
phải đồng thời tồn tại

tất cả các quy luật cơ bản của tự nhiên cùng với tất cả
của các dạng vật chất mà sự sống phụ thuộc vào:

từ các nguyên tử cơ bản
cho đến các phân tử phức tạp cao.

Vũ Trụ và Trái Đất, do đó, được tạo ra
ở dạng trưởng thành với các quy trình hoạt động đầy đủ.

Và đối với sự sống trên Trái đất, sự quan sát của chúng ta về
thiết kế của nó cho ta biết rằng sự sống không thể

đợi hàng tỷ năm để Mặt Trời tiến hóa,

để có nước, hoặc để cho khí quyển ổn định.

Thay vào đó, tất cả các quá trình trên Trái Đất
phụ thuộc lẫn nhau và hài hòa đến mức

chúng phải hoạt động cùng nhau.

Sự sống tồn tại bên trong
sự sắp xếp chính xác các chu kỳ của Trái đất,

những thứ mà chỉ tồn tại trong sự sắp xếp chính xác
của hệ thống Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng,

những thứ mà chỉ tồn tại trong
trật tự chính xác của các định luật của Vũ trụ.

Sự phối hợp thời gian cho sự sáng tạo của sự sống và hành tinh
Trái Đất đã được đồng bộ hóa ngay từ đầu.

Quan sát sự sống đó, Trái Đất và tất cả quy luật
tự nhiên của vũ trụ đều có một khởi đầu chung

cung cấp cho chúng tôi độ tuổi tương đối của chúng.

Tức là, có liên quan với nhau nên
chúng có cùng tuổi.

Đây là một nhận xét rất quan trọng,

bởi vì nó sẽ là một sự phân biệt
đặc trưng cho lịch sử vũ trụ của chúng ta.

Có phải lịch sử vũ trụ của chúng ta là lịch sử
của một quá trình phát triển lâu dài, chậm chạp, gia tăng,

nơi các quá trình cơ bản riêng biệt
được tích lũy lại

và thiết lập chuyển động cách nhau hàng tỷ
năm không?

Hoặc, một khởi đầu phối hợp
nơi vật chất, quy luật tự nhiên,

các quá trình duy trì sự sống tồn tại cùng nhau cung cấp
một lịch sử chính xác hơn cho những gì chúng ta thấy?

Ở đây cuộc điều tra của chúng ta đã cho thấy độ tuổi
tương đối và lịch sử của Vũ trụ trông như thế nào,

Nó phù hợp với lịch sử
của Sự Sáng Tạo mà Kinh Thánh mô tả:

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên
trời và đất.”

Trong thời gian ngắn, Trái đất được hình thành
và được tạo cho một bầu khí quyển,

cho một bề mặt với nước chiếm ưu thế, cho sự tồn tại
của đời sống thực vật và động vật, và cho nhân loại;

Trái đất và các hệ thống của nó đã được tạo ra
cùng nhau để hoạt động trong một mối quan hệ vật lý

với Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì sao–

tất cả được thiết kế như những phần bổ sung
trong một Vũ Trụ phức tạp về mặt chức năng.

Câu hỏi tiếp theo sau đó là:
“Nguồn gốc được tạo ra chung này xảy ra khi nào?”

Đó là hàng tỷ năm trước hay đó là một khoảng thời gian
phù hợp hơn với các ghi chép về lịch sử nhân loại?

Vâng, nghiên cứu khoa học là tuyệt vời
để thực hiện các quan sát so sánh,

để liên kết các số lượng, các giá trị,
và các đặc điểm của các thành phần khác nhau.

Tuy nhiên, khoa học đòi hỏi một tiêu chuẩn
hoặc một tập hợp các giá trị đã biết khi thiết lập

một phép đo tuyệt đối, chẳng hạn như một độ tuổi tuyệt đối.

Vâng, chúng ta có thể ghi lại thời gian của các sự kiện
mà chúng ta trực tiếp quan sát,

chẳng hạn như một quá trình mất bao lâu
để hoàn thành từ đầu đến cuối.

Vâng, chúng ta có thể xác định các sự kiện
trong lịch sử của nền văn minh

thông qua các ghi chép của
những quan sát viên có tham gia.

Nhưng khi chúng ta không có
ghi chép trực tiếp hay quan sát trực tiếp thì sao?

Đây là nơi chúng ta sử dụng
sức mạnh của so sánh khoa học.

Chúng ta thực hiện một thử nghiệm đầu tay
và chúng ta sử dụng quan sát đã biết này

như một tiêu chuẩn để so sánh
đến những gì chúng ta đã không nhìn thấy.

Ví dụ, sau khi nghiên cứu về vòng đời
của các loài động vật trên thế giới,

chúng ta có thể xác định tuổi của một sinh vật sống
mặc dù chúng ta đã không nhìn thấy nó được sinh ra.

Chúng ta có thể nhìn vào các loại cây khác nhau
và hiểu giới hạn độ tuổi của chúng

bằng cách so sánh các vòng đời trước đó mà chúng ta
đã quan sát từ hạt giống cho đến khi trưởng thành.

Tuy nhiên, khi nói đến toàn bộ hành tinh–
như Trái Đất – các so sánh độ tuổi tương đối sẽ thất bại.

Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy một, chứ chưa nói đến việc lặp lại,
các chu kỳ phát triển, đầy đủ của cả một hành tinh.

Chúng ta có thấy các hành tinh khác trong Vũ Trụ không?
Có.

Nhiều hành tinh khác đang ở đây
trong Hệ Mặt Trời của chúng ta.

Nhưng ngoài các sinh vật sống trên Trái đất,
thành phần cấu trúc của hành tinh chúng ta không có sự sống.

Các hành tinh không thực sự được sinh ra, chúng không phát triển
qua tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành,

và chúng không chết, chấm dứt tồn tại.

Thay vào đó, giống như một tảng đá mà bạn cầm trong tay,
Trái đất tự nó được làm bằng vật chất vô tri.

Nó hiện tồn tại dưới một hình thức nhất định và có thể tồn tại qua
thời gian. Thông qua các quy trình bên trong hoặc bên ngoài,

có một số thay đổi về hình thức của nó,
nhưng đá vẫn là đá.

Điều này có nghĩa là khoa học không cung cấp
một số điểm đánh dấu tuổi tuyệt đối cho Vũ Trụ,

chỉ đơn thuần là nó giới hạn các quá trình nội bộ.

Tuy nhiên, nó hoàn toàn cung cấp bằng chứng
cho nguồn gốc được thiết kế của nó,

và mức độ về sự thông minh, sức mạnh
và uy quyền của Đấng tạo ra nó.

Kinh Thánh xuất hiện trong cuộc thảo luận của chúng ta
như một nguồn xác minh bên ngoài và nội trong

của thông tin thánh.

Khi chúng ta nhìn vào ghi chép của nó về thời điểm
Vũ Trụ ra đời,

chúng ta thấy trọng tâm của Kinh Thánh là Chúa Giê-su–
Con của Đức Chúa Trời–

Đấng sống cách đây khoảng 2000 năm.

Dòng dõi của cha mẹ Ngài được ghi lại rõ ràng,
kéo ngược trở lại qua dòng dõi hoàng gia của Đa-vít,

trở lại thuở ban đầu của chi phái Giu-đa,
chắt của tổ phụ Áp-ra-ham,

người sống khoảng 2000 năm trước Đấng Christ.

Theo dòng dõi của Áp-ra-ham, chúng ta truy ngược lại
đến Shem, con trai của Nô-ê, người đã được cứu

khỏi trận lũ lụt thảm khốc toàn cầu.

Từ Nô-ê, chúng tôi truy ngược lại thông qua
những người như Mê-thu-sê-la và Hê-nóc

cho đến Sết, con trai của
cặp đôi đầu tiên A-đam và Ê-va,

những người được Đức Chúa Trời tạo ra trong Vườn Ê-đen
khoảng 2000 năm trước Áp-ra-ham,

4000 năm trước Đấng Christ,
và 6000 năm trước thời điểm hiện tại của chúng ta.

Sách Sáng thế ký cung cấp cho chúng ta
đỉnh cao của thời kỳ Sáng Tạo vũ trụ,

“Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài;
Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời;

Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.

Ðức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành.

Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.”

Như Tân Ước đã nói,

“Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ
một người và khiến ở khắp trên mặt đất,

định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở

hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời.”

Vậy, nguồn gốc chung của nhân loại
là vào ngày thứ sáu từ nguồn gốc chung

cho hành tinh Trái Đất và Vũ trụ của chúng ta.

Sự kiện lịch sử này, như được mô tả trong Kinh Thánh
và nhất quán một cách khoa học,

mới chỉ xảy ra cách đây hàng ngàn năm,
không phải hàng triệu hay hàng tỷ năm.

Dịch giả: Quý Hoàng.

Có Thể Bạn Quan Tâm!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top