Ấn Phẩm Khởi Đầu Sự Khôn Ngoan Số 02 | 02-2023

Ấn phầm này dành cho thanh thiếu niên trong Hội Thánh.

Nội dung được nhắm đến đời sống cơ đốc nhân. Những người quan tâm đến xây dựng mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời từ khi còn trẻ tuổi. Rèn luyện bản thân mình trong đức tin và trong sự kính sợ Đức Chúa Trời để bắt đầu một đời sống khôn ngoan.

Bài Viết Trong Ấn Phẩm Này

Khởi Đầu Sự Khôn Ngoan
Trần Hồng Ân

Làm Sao Để Có Sự Kính Sợ Đức Chúa Trời?

Tác Giả: Trần Hồng Ân Chúng ta đã nhận biết sự kính sợ là gì về mặt khái niệm và các mối quan hệ với nó. Trong bài học này chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu về mối quan hệ của sự nhận thức và sự lựa chọn đối với nỗi sợ. Chúng ta

Đọc Tiếp »
Lên đầu trang