Ấn Phẩm Đầu Tiên

Ấn phầm này dành cho người lớn trong Hội Thánh.

Nội dung được nhắm đến đời sống cơ đốc nhân. Những người quan tâm đến xây dựng mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Những người muốn đồng đi cùng Đức Chúa Trời để đem ơn phước cho mọi người xung quanh mình.

Bài Viết Trong Ấn Phẩm Này

Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời

Ý tưởng đồng đi với Đức Chúa Trời có thể nổi tiếng gắn liền với Hê-nóc (Sáng Thế Ký 5:24). Một nhân vật Cựu Ước được tin rằng không nếm sự chết nhưng được cất lên đến Đức Chúa Trời...

Xem Tiếp
Scroll to Top