Vũ Trụ Phức Tạp Của Chúng Ta

Chúng ta thường dùng từ ‘vũ trụ’như một tên duy nhất được sử dụng để xác định sự tồn tại của mọi vật chất; mỗi nguyên tử, tiểu hành tinh, hành tinh,thiên hà, và thậm chí cả không gian. Nhưng, ngoài việc chỉ đơn giản là đề cập đếnđến sự tồn tại của tất cả […]

Vũ Trụ Phức Tạp Của Chúng Ta Xem Tiếp »