Vũ Trụ Được Tối Ưu Của Chúng Ta

Cuộc sống là sự cân bằng của các nhu cầu. Chúng ta dùng nhiều nỗ lực trong việc lập kế hoạchđể đáp ứng các nhu cầu cơ bản cho sự tồn tại của mình. Việc cung cấp các nhu cầu cơ bản về nước, thức ănvà chỗ ở cho chúng ta và những người phụ […]

Vũ Trụ Được Tối Ưu Của Chúng Ta Xem Tiếp »