Tuổi Của Vũ Trụ

Liên quan đến Trái Đất Và Vũ Trụ, chúng ta không thểtách rời sự tồn tại vật chất mà chúng ta tận hưởng khỏi nguyên nhân cần thiết cho nguồn gốc của nó. Cũng vậy, chúng ta không thể tách rời vật chấtcủa Vũ trụ ngoài các quy luật vật lý điều khiển hoạt động […]

Tuổi Của Vũ Trụ Xem Tiếp »