Tính Chất Không Sai Lầm

Bài 5 – Các sự phản đối về tính không thể sai lầm được

Trong chương này, chúng ta sẽ cố gắng trả lời một vài sự phản đối phổ biến nhất. Mục đích của chúng ta là phải trình bày được sự tin chắc của chúng ta vào Kinh Thánh là không sai lầm. Bài 5 – Các sự phản đối về tính không thể sai lầm được […]

Bài 5 – Các sự phản đối về tính không thể sai lầm được Xem Tiếp »

Bài 4 – Tính Chất Không Sai Lầm Của Kinh Thánh

Có phải mọi điều mà Kinh Thánh tuyên bố là không sai lầm? Qua việc xem xét những gì mà chúng ta nhìn thấy cho đến giờ trong bài học này, thì câu trả lời phải là “đúng”. Bài 4 – Tính Chất Không Sai Lầm Của Kinh Thánh Giăng 10:30-39; 17:14-19; 20:30-31 Một trong

Bài 4 – Tính Chất Không Sai Lầm Của Kinh Thánh Xem Tiếp »

Scroll to Top