Tin Lành

light, salvation, gospel-5424399.jpg

ĐƯỢC CỨU BỞI ÂN ĐIỂN – CỐT YẾU CỦA ĐẠO ĐẤNG CHRIST

DR. JACK COTTRELL Lời Mở Đầu Ngay từ ban đầu của sự nghiệp dạy dỗ của tôi tại Trường Kinh Thánh Cincinnati (mùa thu 1967), tôi đã dạy một lớp thạc sĩ về tín lý của ân điển. Hai năm đầu tiên, nó được gọi là “Theology New Testament,” (Thần Học Tân Ước) vì Hiệu […]

ĐƯỢC CỨU BỞI ÂN ĐIỂN – CỐT YẾU CỦA ĐẠO ĐẤNG CHRIST Xem Tiếp »

Sự Dạy Dỗ Trong Sự Công Bình – Bài 12

Thi Thiên 119:9-16, 33-40; Hêbơrơ 8:6-8, 13 Kinh Thánh là quy tắc tiêu chuẩn hoàn toàn đầy đủ của chúng ta về đức tin và việc làm. Như 2 Timôthê 3:16 nói rằng, nó là có ích cho “sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình”. Nó nói cho chúng

Sự Dạy Dỗ Trong Sự Công Bình – Bài 12 Xem Tiếp »

Ích Lợi Cho Sự Dạy Dỗ – Bài 11

1 Timôthê 4:13-16; Tít 1:9-14; 2:1, 7; 2 Giăng 9-11; 3 Giăng 3-8 Kinh Thánh đã được gọi là “quy tắc tiêu chuẩn hoàn toàn đầy đủ của đức tin và việc làm.” Trong sự bày tỏ này, từ đức tin chỉ đến đạo lý hay lời dạy dỗ để tin đến, và từ việc

Ích Lợi Cho Sự Dạy Dỗ – Bài 11 Xem Tiếp »

Sự Hiểu Biết Về Kinh Thánh – Bài 10

Nêhêmi 8:1-12; Mathiơ 13:14, 15, 18-23 Trong một dịp khác mà Đức Chúa Jêsus đang giảng dạy, “Ngài gọi đoàn dân đến, mà phán rằng: Hãy nghe, và hiểu” (Mathiơ 15:10). Lời răn bảo này áp dụng cho tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã nói: “Hãy đọc, và hiểu.” Kinh Thánh là

Sự Hiểu Biết Về Kinh Thánh – Bài 10 Xem Tiếp »

SỰ NGĂN TRỞ TIN LÀNH BÀI 13

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
SỰ NGĂN TRỞ TIN LÀNH BÀI 13
Loading
/

Đọc bài viết Sự Ngăn Trở Tin Lành Bài 13

SỰ NGĂN TRỞ TIN LÀNH BÀI 13 Xem Tiếp »

VIỆC GIẢNG NHỮNG TIN LÀNH KHÁC BÀI 12

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
VIỆC GIẢNG NHỮNG TIN LÀNH KHÁC BÀI 12
Loading
/

Đọc bài viết Việc Giảng Những Tin Lành Khác Bài 12

VIỆC GIẢNG NHỮNG TIN LÀNH KHÁC BÀI 12 Xem Tiếp »

VIỆC RAO GIẢNG TIN LÀNH BÀI 11

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
VIỆC RAO GIẢNG TIN LÀNH BÀI 11
Loading
/

Đọc bài viết Việc Rao Giảng Tin Lành Bài 11

VIỆC RAO GIẢNG TIN LÀNH BÀI 11 Xem Tiếp »

CÁC ƠN PHƯỚC CỦA TIN LÀNH BÀI 10

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
CÁC ƠN PHƯỚC CỦA TIN LÀNH BÀI 10
Loading
/

Đọc bài viết Các Ơn Phước Của Tin Lành Bài 10

CÁC ƠN PHƯỚC CỦA TIN LÀNH BÀI 10 Xem Tiếp »

PHÉP BÁP-TÊM ĐỂ ĐƯỢC THA TỘI BÀI 9

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
PHÉP BÁP-TÊM ĐỂ ĐƯỢC THA TỘI BÀI 9
Loading
/

Đọc bài viết Phép Báp-têm Để Được Tha Tội Bài 9

PHÉP BÁP-TÊM ĐỂ ĐƯỢC THA TỘI BÀI 9 Xem Tiếp »

SỰ XƯNG NHẬN ĐẤNG CHRIST BÀI 8

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
SỰ XƯNG NHẬN ĐẤNG CHRIST BÀI 8
Loading
/

Đọc bài viết Sự Xưng Nhận Đấng Christ Bài 8

SỰ XƯNG NHẬN ĐẤNG CHRIST BÀI 8 Xem Tiếp »

Scroll to Top