Đức Chúa Trời Tôi Ơi Sao Ngài Lìa Bỏ Tôi? Ma-thi-ơ 27:46

Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau nhận biết câu nói của Chúa Jêsus khi Ngài đang ở trên cây thập tự. Có phải Ngài đang trách Đức Chúa Trời, hay ẩn ý đằng sau câu nói này chứa đựng hàm ý khác? Việc nhận biết rõ điều này không chỉ giúp chúng […]

Đức Chúa Trời Tôi Ơi Sao Ngài Lìa Bỏ Tôi? Ma-thi-ơ 27:46 Xem Tiếp »