Thằn Lằn Quỷ Gai Sự Tạo Dựng Kỳ Diệu – Thorny Devil Lizard Wonders of Creation

Ác quỷ thằng lằn gai góc. Bạn có thể thắc mắc làm thế nào mà Ác quỷ gai góc lại có tên. Tất nhiên, các gai trên da thằn lằn trông giống như gai, vì vậy phần “gai góc” là tên của nó rất dễ hiểu. Nhưng tại sao nó được gọi là “Ác Quỷ”? […]

Thằn Lằn Quỷ Gai Sự Tạo Dựng Kỳ Diệu – Thorny Devil Lizard Wonders of Creation Xem Tiếp »