Sự Khôn Ngoan Là Gì?

Sự khôn ngoan là phẩm chất phân biệt điều gì là đúng, điều gì đúng về mặt đạo đức và điều gì nên làm trong các tình huống khác nhau. Tóm Tắt Khái Niệm Sự khôn ngoan bao gồm cả kiến thức và khả năng sử dụng kiến thức. Sự khôn ngoan bao hàm hành […]

Sự Khôn Ngoan Là Gì? Xem Tiếp »