Sự Hà Hơi

Sự Hiểu Biết Về Kinh Thánh – Bài 10

Nêhêmi 8:1-12; Mathiơ 13:14, 15, 18-23 Trong một dịp khác mà Đức Chúa Jêsus đang giảng dạy, “Ngài gọi đoàn dân đến, mà phán rằng: Hãy nghe, và hiểu” (Mathiơ 15:10). Lời răn bảo này áp dụng cho tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã nói: “Hãy đọc, và hiểu.” Kinh Thánh là […]

Sự Hiểu Biết Về Kinh Thánh – Bài 10 Xem Tiếp »

fairy tale, fantasy, dream-1077863.jpg

Nguyên Nhân Và Nhiều Mặt Của Sự Không Tin

Tại sao nhiều người rõ ràng thông minh lại thích tin rằng không có Đức Chúa Trời? Chính loài người kiêu ngạo về sự tự do chọn lựa của mình. Loài người là các tác nhân đạo đức tự do, những người mà được ban cho quyền để đưa ra quyết định của chính họ.

Nguyên Nhân Và Nhiều Mặt Của Sự Không Tin Xem Tiếp »

mountains, cross, snow-1081799.jpg

Sự Kêu Gọi Của Tin Lành Bài 3

Trong thế giới tôn giáo ngày nay có rất nhiều ý kiến khác nhau như việc làm thế nào mà Đức Chúa Trời gọi một cá nhân tới sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ nhắc đến một vài ý kiến nổi trội. Đầu tiên, có những người dạy rằng Đức Chúa Trời nói chuyện với

Sự Kêu Gọi Của Tin Lành Bài 3 Xem Tiếp »

Lẽ thật Về Vai Trò Của Người Nữ Trong Hội Thánh

Kinh Thánh thực sự nói gì về vai trò của người nữ? Người nữ có thể hầu việc ngày nay như một người giảng dạy, trưởng lão và lãnh đạo trong Hội Thánh không? Các giới hạn trong Kinh Thánh chỉ là các vấn đề văn hóa mà đã chết từ lâu rồi phải không? Và Đức Chúa

Lẽ thật Về Vai Trò Của Người Nữ Trong Hội Thánh Xem Tiếp »

Bài 3 – Sự Hà Hơi Của Kinh Thánh

Chuyện gì xảy ra nếu như người nói mong muốn truyền thông điệp của mình đi, bằng bên thứ ba? Làm thế nào mà người đó có thể chắc chắn người nói thay mình sẽ nhớ và trình bày thông điệp của mình theo đúng nguyên văn của nó? Vấn đề này được miêu tả

Bài 3 – Sự Hà Hơi Của Kinh Thánh Xem Tiếp »

Scroll to Top