Sự Cứu Rỗi

Sự Cầu Nguyện Của Tội Nhân

Thông thường, khi nói về việc một người phải làm để được cứu khỏi tội lỗi của mình, thì người đó sẽ được bảo rằng người đó cần nói một lời cầu nguyện và xin Đức Chúa Jêsus đi vào lòng của mình. Người đó sẽ được chỉ dẫn cầu nguyện lời được gọi là Bài Cầu …

Sự Cầu Nguyện Của Tội Nhân Xem Tiếp »

Tám Câu Hỏi Thường Gặp Về Phép Báp-têm

Những gì tôi muốn làm trong bài học này là nhìn vào một vài tranh cãi phổ biến nhất mà được nêu ra trong một nỗ lực để bác bỏ phép báp-têm và tôi muốn chúng ta trả lời chúng một cách rất đơn giản từ Kinh Thánh. Chúng ta sẽ đi qua tám tranh …

Tám Câu Hỏi Thường Gặp Về Phép Báp-têm Xem Tiếp »

Scroll to Top