Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương

Hai hành tinh cuối cùng ở phía ngoài củaHệ mặt trời là Thiên Vương và Hải Vương. Hai hành tinh này rất giống nhau. Cả hai đều được xếp vào nhóm Khổng Lồ Khí,chúng có hình dáng tổng thể giống nhau, có nhiều mặt trăng, các nhẫn mờ nhạt, và rất lạnh. Dù chúng có […]

Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương Xem Tiếp »