Sao Mộc

Sao Mộc là Vua của các hành tinhtrong Hệ Mặt trời của chúng ta, cho đến nay nó là nặng nhất và lớn hơnbất kỳ hành tinh nào khác trong Hệ Mặt Trời. Sao Mộc là hành tinh thứ năm tính từ Mặt trờivà xa hơn năm lần so với Trái đất, Có quỹ đạo […]

Sao Mộc Xem Tiếp »