Sao Kim

Sao Kim là vật thể sáng nhấttrên bầu trời sau Mặt Trời và Mặt Trăng. Các ghi chép có từ thời nền văn minh Babylon nói đến sao Kim như một thiên thể sáng trên bầu trời. Các nền văn minh khác nhưAi Cập, Hy Lạp và Trung Quốc bao gồm các quan sát và […]

Sao Kim Xem Tiếp »