Nơi Đau Đớn

Sau Khi Chết Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu?

Cả Giô-suê và vua Đa-vít đã nói đến về sự chết của mình rằng “Nầy, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi” (Giô-suê 23:14; 1 Các Vua 2:2). Một trong những câu nói của loài người chúng ta phơi bày nên sự thật không thể chối bỏ được, dù đôi lúc …

Sau Khi Chết Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu? Xem Tiếp »

Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu Sau Khi Chết?

Tôi cho rằng đây là một câu hỏi mà mọi người từng sống đều nghĩ đến, bởi vì Sự Chết là điều gì đó mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt. Khi chúng ta lớn lên và trưởng thành chúng ta nhìn thấy những người xung quanh chúng ta qua đời. Học Viện …

Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu Sau Khi Chết? Xem Tiếp »

Scroll to Top