Sự Thật về Tàu của Nô-ê -Tài liệu Kinh Thánh về cuộc đời của Nô-ê

Xây một Con Tàu. Nó có vẻ giống như một nhiệm vụ đủ đơn giản cho Nô-ê. Nhưng một Con Tàu là gì? Theo nghĩa đen, nó được hiểu là một cái hòm, là một cái hộp, một thuyền rỗng, nhưng về một trận lụt thì sao? Một con thuyền để cứu gia đình của […]

Sự Thật về Tàu của Nô-ê -Tài liệu Kinh Thánh về cuộc đời của Nô-ê Xem Tiếp »