Mục Đích

BÀI 2 – Mục Đích Của Kinh Thánh

Tại sao ngay từ đầu lại có một thứ như Kinh Thánh? Tại sao nó lại ở đây? Mục đích của nó là gì? BÀI 2 – MỤC ĐÍCH CỦA KINH THÁNH Rôma 1:18-21; Phục truyền luật lệ ký 5:22; Giêrêmi 36:1-8; Hêbơrơ 1:1-2; Êphêsô 3:1-5 Tại sao ngay từ đầu lại có một thứ

BÀI 2 – Mục Đích Của Kinh Thánh Xem Tiếp »

Scroll to Top