Môi Se

light, salvation, gospel-5424399.jpg

ĐƯỢC CỨU BỞI ÂN ĐIỂN – CỐT YẾU CỦA ĐẠO ĐẤNG CHRIST

DR. JACK COTTRELL Lời Mở Đầu Ngay từ ban đầu của sự nghiệp dạy dỗ của tôi tại Trường Kinh Thánh Cincinnati (mùa thu 1967), tôi đã dạy một lớp thạc sĩ về tín lý của ân điển. Hai năm đầu tiên, nó được gọi là “Theology New Testament,” (Thần Học Tân Ước) vì Hiệu …

ĐƯỢC CỨU BỞI ÂN ĐIỂN – CỐT YẾU CỦA ĐẠO ĐẤNG CHRIST Xem Tiếp »

Mười Điều Răn

Nhiều người tin rằng Mười Điều Răn chứa đựng toàn bộ nghĩa vụ của loài người với Đức Chúa trời và rằng nếu tôi được lên thiên đàng ngày nay, họ sẽ nói đó là bởi vì giữ gìn Mười Điều Răn. Các bạn à, tôi muốn nói cho các bạn rằng điều đó không đúng và nó …

Mười Điều Răn Xem Tiếp »

Lẽ Thật Về Ngày Sa-bát

Các tín đồ Đấng Christ ngày nay có nên giữ ngày Sa-bát không? Ngày Sa-bát có nên là ngày thờ phượng chính của chúng ta không? Lẽ Thật Về Ngày Sa-bát Tác giả: Don Blackwell Dịch giả: Quý Hoàng Nguồn: World Bible Video School Các tín đồ Đấng Christ ngày nay có nên giữ ngày Sa-bát …

Lẽ Thật Về Ngày Sa-bát Xem Tiếp »

Scroll to Top