KD01-012023

Sự Kính Sợ Đức Chúa Trời Là Gì?

Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhận biết khái niệm về sự kính sợ Đức Chúa Trời. Làm thế nào để có sự kính sợ, cũng như vì sao chúng ta cần kính sợ Đức Chúa Trời. Bài học này giúp chúng ta có góc nhìn cân bằng về tình yêu thương và …

Sự Kính Sợ Đức Chúa Trời Là Gì? Xem Tiếp »

Khởi Đầu Của Sự Khôn Ngoan

Khởi đầu của sự khôn ngoan là thái độ kính sợ Đức Chúa Trời. Một thái độ tôn kính Đức Chúa Trời sinh ra từ sự nhận thức về Đấng Tạo Hóa hằng sống. Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về sự kính sợ Đức Chúa Trời trong các loạt bài phát hành kế …

Khởi Đầu Của Sự Khôn Ngoan Xem Tiếp »

Scroll to Top