Hy-Lạp

mountains, cross, snow-1081799.jpg

Phép Báp-têm Để Được Tha Tội Bài 9

Hầu như một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất mọi thời là phép báp-têm. Nhưng nó là một chủ đề Kinh Thánh và nó là một trong những mạng lịnh của Tin Lành. Nó không quan trọng hơn các mạng lịnh khác, nhưng đồng thời nó cũng là cốt yếu như những cái […]

Phép Báp-têm Để Được Tha Tội Bài 9 Xem Tiếp »

photo of brown church

Ý Nghĩa Của Hội Thánh – Bài 1

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Ý Nghĩa Của Hội Thánh - Bài 1
Loading
/

Không ai sẽ từ chối rằng Kinh Thánh nói về một Hội Thánh. Nhưng Hội Thánh của ai? Hội Thánh nào? Hội Thánh gì? Những câu hỏi này và nhiều câu khác sẽ được trả lời đúng lúc, nhưng bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu Hội Thánh là gì. Chúng ta hãy bắt đầu

Ý Nghĩa Của Hội Thánh – Bài 1 Xem Tiếp »

Sự Quan Hệ Giữa Nước Đức Chúa Trời Và Hội Thánh

A.     Từ nước “basileia” Từ nước hay vương quốc[1] trong Kinh Thánh tiếng Hy Lạp là βασιλεία – basileia mang nghĩa thứ nhất là vương quyền, sự cai trị của vua và sự trị vì. Thứ hai mang nghĩa địa phận của sự trị vì, vương quốc.[2] Sự trị vì, vương quyền.  Địa phận của một nước, lãnh thổ, vương quốc,

Sự Quan Hệ Giữa Nước Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Xem Tiếp »

Kinh Thánh Nói Gì Về Tín Lý “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới”

Người tiên-cáo nghe như phải lẽ; Song bên đàng kia đến, bèn tra-xét người. Châm-ngôn 18:17. Xin người đọc lưu ý cách dùng từ của tác giả mang những định nghĩa sau nhằm để hiểu rõ ý của tác giả muốn truyền đạt. Nội dung bài viết này muốn nhận biết Kinh Thánh nói gì

Kinh Thánh Nói Gì Về Tín Lý “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới” Xem Tiếp »

Scroll to Top