Sự Tạo Dựng Kỳ Diệu – Gà Mallee – Wonders of Creation Mallee Fowl

Làm cách nào để biết chính xác bên ngoài trời nóng hay lạnh? Bạn có hít thở sâu không? Bạn có đưa ngón tay lên cao không? Hay bạn chúi mũi xuống đất hay thè lưỡi trên không? Tất nhiên là không. Khi bạn muốn biết chính xác nhiệt độ bạn chỉ cần kiểm tra […]

Sự Tạo Dựng Kỳ Diệu – Gà Mallee – Wonders of Creation Mallee Fowl Xem Tiếp »