Eric Lyons

Sự Tạo Dựng Kỳ Diệu – Định Nghĩa Thiết Kế

Theo Thuyết Tiến hóa Tổng quát, do vụ nổ được cho là của một quả cầu vật chất nhỏ bé, từ đó hàng tỷ thiên hà hình thành trong Vũ trụ. Được cho là, sự tiến hóa của các thiên hà và mọi hành tinh, mặt trăng và ngôi sao trong các thiên hà này, […]

Sự Tạo Dựng Kỳ Diệu – Định Nghĩa Thiết Kế Xem Tiếp »

Scroll to Top