Sự Thật Về Các Loài Thú Trên Tàu Nô-ê

Làm thế nào Nô-ê và gia đình nhỏ của ông tìm và bắt được các loài động vật? Sau đó làm thế nào họ vận chuyển và đặt tất cả chúng vào trong Tàu? Vì, chẳng phải có hàng trăm triệu các loài thú tồn tại trên đất sao?” Hay, bạn có thể nghe câu hỏi là, Làm thế […]

Sự Thật Về Các Loài Thú Trên Tàu Nô-ê Xem Tiếp »