Con Sóc: Sự Tạo Dựng Kỳ Diệu

Loài sóc được các nhà khoa học phân loại tronghọ Sciuridae thuộc bộ Rodentia. Đúng vậy. Sóc thực sự được phân loạinhư một loại động vật gặm nhấm. Hơn 250 giống sóc được coi làmột phần của họ Sciuridae, kể cả sóc đất, sóc cây và sóc bay. Sóc bay có thực sự bay được […]

Con Sóc: Sự Tạo Dựng Kỳ Diệu Xem Tiếp »