Sự Tạo Dựng Kỳ Diệu – Con Mực

Đôi mắt của nó giống như trong phim Người dơi. Các xúc tu kiếm ăn của nó bắn ra khỏi miệng như máy...

Đọc thêm