Các Thiên Hà

Trong thiên văn học hiện đại, bây giờ chúng ta hiểurằng Vũ Trụ chứa đầy một mảng rộng lớn của các vật thể ngoài các vì sao. Việc phát minh ra kính viễn vọng hơn 400 năm trướcđã mở rộng tầm nhìn của chúng ta về Vũ trụ và phát hiện ra thậm chí còn […]

Các Thiên Hà Xem Tiếp »