Sự Tạo Dựng Kỳ Diệu: Bọ Cánh Cứng Thả Bom – Wonders of Creation: Bombardier Beetle

Các nhà khoa học ước tính rằng cứ mười loài côn trùng thì có bốn loài là bọ cánh cứng, bao gồm bọ kích, bọ phân, tê giác bọ cánh cứng, bọ rùa, mọt đục quả, và yêu thích của tôi: bọ sét, hoặc như một số người gọi chúng – đom đóm. Những anh […]

Sự Tạo Dựng Kỳ Diệu: Bọ Cánh Cứng Thả Bom – Wonders of Creation: Bombardier Beetle Xem Tiếp »