ẤN PHẨM KHỞI ĐẦU SỰ KHÔN NGOAN

Tạp Chí – KHỞI ĐẦU SỰ KHÔN NGOAN là một ấn phẩm của VBI Press. Được phát hành hằng tháng vào ngày giữa tháng.

Ấn phầm này dành cho thanh thiếu niên trong Hội Thánh.

Nội dung được nhắm đến đời sống cơ đốc nhân. Những người quan tâm đến xây dựng mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời từ khi còn trẻ tuổi. Rèn luyện bản thân mình trong đức tin và trong sự kính sợ Đức Chúa Trời để bắt đầu một đời sống khôn ngoan. Từ đó đem đến phước hạnh cho những người xung quanh mình.

Tổng Biên Tập: Trần Hồng Ân

Phó Biên Tập: Nguyễn Thanh Tuấn

Đã Phát Hành

Scroll to Top