Khởi Đầu Của Sự Khôn Ngoan

Khởi đầu của sự khôn ngoan là thái độ kính sợ Đức Chúa Trời. Một thái độ tôn kính Đức Chúa Trời sinh ra từ sự nhận thức về Đấng Tạo Hóa hằng sống. Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về sự kính sợ Đức Chúa Trời trong các loạt bài phát hành kế tiếp. Dầu vậy tôi muốn điểm qua một số vấn đề căn bản để có sự khởi đầu của sự khôn ngoan.

Sự Khôn Ngoan Bắt Đầu Bằng Nỗ Lực Tìm Kiếm

Nếu tấm lòng không hướng về Đấng Khôn Ngoan để tìm cầu, đào bới, tra xét, và tiếp nhận thì một người sẽ không thể tiếp cận sự khôn ngoan được. Dẫu rằng sự khôn ngoan tồn tại gần gũi nhưng nó là xa lạ cho ai xoay mặt khỏi nó. Chúng ta phải tìm cầu nó hơn cả tiền bạc và của cải (Châm Ngôn 4).

Sự Khôn Ngoan Bắt Đầu Bằng Nhận Thức Về Đức Chúa Trời

Sự tồn tại của Đức Chúa Trời bao hàm sự tồn tại của sự khôn ngoan (Châm Ngôn 8:22). Do đó, một người sẽ trở nên dại dột khi phủ nhận sự tồn tại của Đấng Khôn Ngoan hằng sống (Thi Thiên 53).

Sự Khôn Ngoan Bắt Đầu Với Sự Kính Sợ Đức Chúa Trời

Với một nhận thức về sự tồn tại của Đức Chúa Trời, một người không thể không sinh ra một thái độ kính sợ hoặc kinh sợ về Đức Chúa Trời. Dầu có cảm giác như thế nào về Đức Chúa Trời thì chỉ có một thái độ đúng đắn để sự khôn ngoan phát triển đó là kính sợ (Châm Ngôn 1:7). Sợ trong sự tôn kính Đức Chúa Trời không phải chỉ là sự kinh hãi dành cho Ngài.

Sự Khôn Ngoan Bắt Đầu Với Sự Vâng Phục Đức Chúa Trời

Luật pháp Đức Chúa Trời làm cho người ngu dại trở nên khôn ngoan (Thi Thiên 19:7). Do đó, một người muốncó thể trở nên khôn ngoan khi bắt đầu vâng phục lời Đức Chúa Trời. Không còn cách nào khác để có sự khôn ngoan ngoài việc vâng phục Đức Chúa Trời, Đấng Khôn Ngoan. Từ chối vâng theo lời phán dạy của Ngài, ngay lập tức biến một người thành kẻ dại dột (1 Sa-mu-ên 13:13).

Tìm Được Sự Khôn Ngoan – Tìm Được Sự Sống

Khi con người đầu tiên giơ tay hái trái cây mà Đức Chúa Trời cấm để mong cầu sự “khôn ngoan.” Thì sự ngu dại và sự chết đến trên những người không vâng lời Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 3). Nếu chúng ta muốn có sự sống thật, thì chúng ta có thể tìm sự sống trong sự khôn ngoan (Châm Ngôn 8:35).

Ngày nay chính Đức Chúa Giê-su Christ là sự khôn ngoan và sự sống (1 Cô-rinh-tô 1:24-30; Giăng 14:6). Khi chúng ta tìm kiếm Con một của Đức Chúa Trời một cách hết lòng như thể tìm của cải và tiền bạc. Với thái độ kính sợ và vâng phục Con Đức Chúa Trời, thật chúng ta sẽ tìm được sự sống. Câu hỏi quan trọng hơn hết là bạn có muốn có sự sống thật – sự khôn ngoan không? Nếu bạn muốn, bạn có thể tìm thấy sự khôn ngoan ngay bây giờ!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top