photo of brown church

Hội Thánh Ngày Nay Bài 13

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Hội Thánh Ngày Nay Bài 13
Loading
/

Hội Thánh của Chúa đã được thành lập gần 2000 năm trước (Công Vụ Các Sứ Đồ 2) và ngày nay Hội Thánh tồn tại giống như Hội Thánh đã từng như vậy. “Nhưng làm thể nào điều này có thể xảy ra?” có thể bạn hỏi câu này. Bằng cách đơn giản bước theo khuôn mẫu Tân Ước về Hội Thánh.

Một số người tưởng rằng để chứng minh Hội Thánh ngày nay là cùng một Hội Thánh có nguồn gốc được thành lập bởi Chúa, chúng ta phải truy nguyên từ năm này đến năm kia tất cả ngược trở về ngày lễ Ngũ Tuần. Tuy nhiên điều này là không thật. Đầu tiên chúng ta có Chúa phán rằng vương quốc của Ngài hay Hội Thánh sẽ không bao giờ bị hủy diệt nhưng sẽ đứng vững đời đời (Đa-ni-ên 2:44; Luca 1:33; Hê-bơ-rơ 12:28). Điều này có nghĩa là Hội Thánh đã hiện hữu ở nơi nào đó trong thế gian từ lúc sự khởi đầu của Hội Thánh cho đến ngày nay. Hội Thánh không cần phải có mặt ở mọi nơi tại mọi thời điểm để điều này là đúng. Tiếp theo, chúng ta có hạt giống của vương quốc (Luca 8:11) được gìn giữ trong những lời của Tân Ước. Nếu nó đã sinh ra các môn đồ Đấng Christ trong thời các Sứ Đồ, nó sẽ sinh ra các môn đồ Đấng Christ ngày nay. Nếu những người mà đã trở thành các môn đồ Đấng Christ trong thời các Sứ Đồ hiệp nên Hội Thánh, thì điều tương tự cũng sẽ xảy ra ngày nay. Từ chỗ này, có khả năng Hội Thánh của Chúa tồn tại ở bất cứ đâu mà Kinh Thánh Tân Ước tồn tại, cung cấp cho những người có Kinh Thánh và sẽ làm những gì mà Kinh Thánh nói.

Đức Chúa Trời đã luôn luôn ban cho dân của Ngài một khuôn mẫu để theo. Ngài đã ban cho Nô-ê một khuôn mẫu để làm theo trong việc đóng tàu (Sáng Thế Ký 6). Ngài đã ban cho Môi-se một khuôn mẫu của Đền Tạm với lời cảnh báo, “…Hãy cẩn thận, làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi.” (Hê-bơ-rơ 8:5). Và như vậy trong Tân Ước, chúng ta đã được bày tỏ khuôn mẫu hoàn hảo của Hội Thánh Chúa. Như Nô-ê và Môi-se được yêu cầu theo khuôn mẫu mà đã được ban cho họ, vậy chúng ta phải theo khuôn mẫu đã được ban cho Hội Thánh. Và như Nô-ê và Môi-se đã bước theo khuôn mẫu của Đức Chúa Trời cho con tàu và đền tạm, và Đức Chúa Trời đã vừa lòng với kết quả, vậy thì khi chúng ta bước theo khuôn mẫu về Hội Thánh, Đức Chúa Trời sẽ vừa lòng với kết quả bởi vì Hội Thánh sẽ tồn tại như Ngài đã định, không thêm hoặc bớt (Khải Huyền 22:18-19).

Tất cả những dấu hiệu của đặc điểm nhận biết về Hội Thánh là rõ ràng nằm trong Kinh Thánh Tân Ước. Chúa nói Hội Thánh là gì, ai thành lập Hội Thánh, nơi Hội Thánh được thành lập, khi nào Hội Thánh được thành lập, Hội Thánh được biết với danh xưng nào, danh xưng cho các thành viên của Hội Thánh, làm thế nào để trở nên một thành viên của Hội Thánh, sự thờ phượng của Hội Thánh, và công việc của Hội Thánh. Hội Thánh nói lên ai là đầu của mình, giá cứu chuộc của Hội Thánh, Đấng cứu rỗi của Hội Thánh, v.v. Không còn nghi ngờ gì nữa về Hội Thánh là gì và chức năng của Hội Thánh. Khuôn mẫu là rõ ràng cũng như lời của Đức Chúa Trời là rõ ràng.

Vậy tất cả chúng ta cần làm là phải nghiên cứu Kinh Thánh để chúng ta có thể biết một Hội Thánh thật của Kinh Thánh. Khi chúng ta học lẽ thật về Hội Thánh và bước theo lẽ thật vậy thì chúng ta sẽ trở nên các thành viên của Hội Thánh, và như vậy thì giống với Hội Thánh mà Đấng Christ đã thành lập lúc ban đầu. Hạt giống sản sinh tùy theo loại của nó và lời của Đức Chúa Trời sẽ sinh ra các môn đồ Đấng Christ và các thành viên của Hội Thánh Chúa ngày nay cũng giống như lời đó đã luôn luôn làm như vậy trong quá khứ.

Hội Thánh của Đấng Christ có thể được tìm thấy trên thế giới. Hội Thánh ở đây hay bất cứ đâu. Hội Thánh có thể có ở bất cứ đâu hay tại bất cứ thời điểm nào mà con người sẽ làm theo những gì mà Kinh Thánh dạy. Hội Thánh sẽ ngừng tồn tại trong bất cứ nơi nào của thế giới mà tại nơi đó người ta ngừng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Hội Thánh của Đấng Christ ngày nay đang phát triển và lan rộng bởi vì Hội Thánh chỉ bước theo Kinh Thánh. Hội Thánh tôn vinh Đấng Christ và lên án sự phân rẽ. Đây là một Hội Thánh mà bạn có thể đọc trong Kinh Thánh. Hội Thánh không phải là một giáo phái hay một sự kết hợp của các giáo phái. Hội Thánh không phải là Tin Lành, Công Giáo hoặc môn phái. Vậy Hội Thánh là gì? Đơn giản là Hội Thánh của Chúa. Đó là tất cả.

Hội Thánh của Chúa không có người làm đầu trên đất hay cơ quan đầu não trên đất. Hội Thánh không đề cao con người. Hội Thánh không phải là một siêu tổ chức được tạo nên bởi sự khôn ngoan của xác thịt. Mỗi Hội Thánh là độc lập với sự tổ chức địa phương của các trưởng lão và các chấp sự, các người rao giảng, các giáo sư, và các thành viên của riêng mình. Một thành viên thì không được xem là cao hơn những người khác vì Hội Thánh không có hàng giáo phẩm hay giáo dân.

Hội Thánh của Đấng Christ đã luôn luôn có kẻ thù của mình và vì vậy Hội Thánh có những kẻ thù ngày nay. Các tổ chức tôn giáo của con người chống nghịch lại Hội Thánh bởi vì họ không bằng lòng với một Hội Thánh mà không theo tấm gương của họ. Họ không bằng lòng Hội Thánh bởi vì Hội Thánh sẽ không thông công với họ. Họ nhận biết sâu sắc rằng có ai đó đang cố gắng chỉ bước theo Kinh Thánh thôi, trong khi họ đang bước theo sự dạy dỗ của con người. Họ ý thức rằng Hội Thánh của Kinh Thánh chỉ bước theo Đấng Christ và mang danh của Ngài thôi, trong khi họ bước theo con người và mang danh của con người. Vũ khí của họ chống đối với Hội Thánh của Đấng Christ không phải là lẽ thật, chỉ gồm việc thành kiến hại đến những tấm lòng của người ta, bóp méo lẽ thật,v.v. Nhưng những công việc của họ là vô ích.

Hội Thánh của Chúa đã chiến thắng qua mọi thời đại. Tất cả những kẻ thù của thế gian này và tất cả ma quỷ của địa ngục không thể ngăn Hội Thánh. Hội Thánh của Chúa có thể nhỏ về số lượng khi so sánh với những Hội Thánh khác nhưng Hội Thánh sẽ là số ít nhưng sẽ được cứu ( Ma-thi-ơ 7:13-14). Đấng Christ có chỉ một Hội Thánh và Ngài sẽ trở lại vào một ngày nào đó vì Hội Thánh duy nhất đó (Ê-phê-sô 5:27; Giăng 14:1-6). Ngài là vua của vương quốc của Ngài và sẽ đến vì nó để trao nó cho Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 15:24). Ngài có chỉ một vợ (Khải Huyền 21:9) và Ngài sẽ đến vào ngày nào đó để đón người vợ đó, và người vợ đó đang mang danh của Ngài. Nhưng còn các Hội Thánh khác thì sao? Ngài sẽ nói với chúng rằng Ngài không bao giờ biết chúng. Ngài sẽ nhổ chúng lên ( Ma-thi-ơ 15:13). Chúng sẽ bị gom lại và quăng vào lửa.

Lời khẩn cầu của chúng ta ngày hôm nay là dành cho sự tinh sạch đạo Đấng Christ theo Tân Ước. Hãy quay trở về với lời của Đức Chúa Trời và để cho lời đó dẫn dắt bạn. Hãy nhận biết Kinh Thánh và rồi bạn sẽ biết lẽ thật. Hãy làm những gì mà Kinh Thánh nói và bạn sẽ được cứu và được thêm vào Hội Thánh của Chúa, Hội Thánh mà bạn đọc trong Kinh Thánh.

Nếu bạn không phải là một thành viên của Hội Thánh Đấng Christ, chúng tôi khích lệ bạn hãy trở thành thành viên. Hãy tin Đức Chúa Trời, ăn năn những tội lỗi của mình, xưng nhận Đấng Christ là con Đức Chúa Trời và chịu phép báp têm để bạn được cứu (Mác 16:16; Rô-ma 10:10; Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38). Vậy Chúa sẽ thêm bạn vào Hội Thánh của Ngài và bạn sẽ là một môn đồ Đấng Christ (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:47; 11:26). Bạn sẽ làm điều đó chứ? Không có ai sẽ ép buộc bạn làm điều đó nhưng nếu bạn nghiên cứu Kinh Thánh của mình, chúng tôi tin rằng bạn sẽ muốn được trở nên một môn đồ Đấng Christ và do đó sống phần đời còn lại của bạn trong sự cố gắng sống vì Chúa để mở rộng biên giới của vương quốc Ngài.

Mọi câu kinh thánh trong sách này được trích dẫn từ Kinh Thánh bản Truyền Thống – 1926.

HỘI THÁNH CỦA KINH THÁNH

13 BÀI HỌC ĐƯỢC DẠY TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Tác Giả – J.C. CHOATE

BIÊN DỊCH BỞI HỒNG ÂN & QUÝ HOÀNG

Mục Lục

Ý Nghĩa Của Hội Thánh

Sự Ra Đời Của Hội Thánh

Sự Thành Lập Hội Thánh

Đặc Điểm Nhận Biết Của Hội Thánh

Danh Xưng Của Hội Thánh

Sự Tổ Chức Của Kinh Thánh

Gia Nhập Vào Hội Thánh

Sự Thờ Phượng Của Hội Thánh

Công Việc Của Hội Thánh

Sự Hiệp Một Của Hội Thánh

Tín Điều của Hội Thánh

Lịch Sử Của Hội Thánh

Hội Thánh Ngày Nay

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang