Xem

Xem các videos bài giảng, bài học…

Lẽ Thật Về Nói Dối – Phần 2

tôi luôn ngạc nhiên khi tôi nghe được, đặc biệt là các tín đồ Đấng Christ, cố gắng bào chữa cho việc nói dối. Nhưng, không may thay, nó xảy ra khá thường xuyên. Và thông thường, tranh luận của họ bao gồm một số tình huống khó với các hậu quả nghiêm trọng, và mọi người sẽ …

Lẽ Thật Về Nói Dối – Phần 2 Xem Tiếp »

Lẽ Thật Về Nói Dối – Phần Một

Thực tế, tôi đã đọc một nghiên cứu vài năm về trước nói rằng: “Trung bình một người nói dối 25 lần một ngày.” Lần đầu khi đọc nó, tôi đã nghĩ rằng, “Làm sao có thể như thế được? Điều đó không thể đúng được!” Nhưng, sau đó tôi bắt đầu nghĩ về một …

Lẽ Thật Về Nói Dối – Phần Một Xem Tiếp »

Sự Cầu Nguyện Của Tội Nhân

Thông thường, khi nói về việc một người phải làm để được cứu khỏi tội lỗi của mình, thì người đó sẽ được bảo rằng người đó cần nói một lời cầu nguyện và xin Đức Chúa Jêsus đi vào lòng của mình. Người đó sẽ được chỉ dẫn cầu nguyện lời được gọi là Bài Cầu …

Sự Cầu Nguyện Của Tội Nhân Xem Tiếp »

Lẽ Thật Về Việc Giữ Sự Cứu Rỗi

Nhưng câu hỏi bây giờ là, “Làm thế nào để tôi ở trong tình trạng đó?” Và chúng ta cần hiểu là Kinh Thánh có dạy rằng có điều gì đó được đòi hỏi từ tôi thậm chí là sau khi tôi đã chịu phép báp-têm vào trong Đấng Christ, nếu tôi muốn lên thiên đàng. Lẽ Thật về …

Lẽ Thật Về Việc Giữ Sự Cứu Rỗi Xem Tiếp »

Scroll to Top