Xem

Xem các videos bài giảng, bài học…

Sao Hỏa

Hành tinh tiếp theo ra khỏi quỹ đạo Trái đấtlà hành tinh đỏ, sao Hỏa. Ngay cả khi không có sự trợ giúp của kính thiên văn,Sao Hỏa dễ dàng được nhìn thấy và nhận ra trên bầu trời bởi màu đỏ của nó. Vì nó có màu sắc nổi bật vàtương đối sáng trên […]

Sao Hỏa Xem Tiếp »

Tuổi Của Vũ Trụ

Liên quan đến Trái Đất Và Vũ Trụ, chúng ta không thểtách rời sự tồn tại vật chất mà chúng ta tận hưởng khỏi nguyên nhân cần thiết cho nguồn gốc của nó. Cũng vậy, chúng ta không thể tách rời vật chấtcủa Vũ trụ ngoài các quy luật vật lý điều khiển hoạt động

Tuổi Của Vũ Trụ Xem Tiếp »

Chim Choắt Mỏ Nhác: Sự Tạo Dựng Kỳ Diệu

Hãy tưởng tượng nếu các nhà khoa học có thể dựng nênchú chim rô-bốt có trọng lượng dưới nữa ký mà có thể bay không ngừng hơn 7.000 dặm.Không cần dừng lại để tra dầu cho đôi cánh của nó, siết chặt vít, làm sạch bánh răng hoặc sạc lạicác pin nhẹ của nó, chiếc

Chim Choắt Mỏ Nhác: Sự Tạo Dựng Kỳ Diệu Xem Tiếp »

Scroll to Top