Tạp Chí

Các Ấn Phẩm của VBI Press phát hành hằng tháng.

Sự Kính Sợ Đức Chúa Trời Là Gì?

Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhận biết khái niệm về sự kính sợ Đức Chúa Trời. Làm thế nào để có sự kính sợ, cũng như vì sao chúng ta cần kính sợ Đức Chúa Trời. Bài học này giúp chúng ta có góc nhìn cân bằng về tình yêu thương và …

Sự Kính Sợ Đức Chúa Trời Là Gì? Xem Tiếp »

Khởi Đầu Của Sự Khôn Ngoan

Khởi đầu của sự khôn ngoan là thái độ kính sợ Đức Chúa Trời. Một thái độ tôn kính Đức Chúa Trời sinh ra từ sự nhận thức về Đấng Tạo Hóa hằng sống. Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về sự kính sợ Đức Chúa Trời trong các loạt bài phát hành kế …

Khởi Đầu Của Sự Khôn Ngoan Xem Tiếp »

Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời

Ý tưởng đồng đi với Đức Chúa Trời có thể nổi tiếng gắn liền với Hê-nóc (Sáng Thế Ký 5:24). Một nhân vật Cựu Ước được tin rằng không nếm sự chết nhưng được cất lên đến Đức Chúa Trời khi còn sống. Có lẽ trường hợp của ông và một số nhân vật tương …

Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời Xem Tiếp »

Scroll to Top