text

Bài 1 – ĐỨC CHÚA JÊSUS VÀ KINH THÁNH

Tuy nhiên, câu hỏi thực sự ở đây là: Nó có quan trọng với Đức Chúa Jêsus không? Đức Chúa Jêsus có thờ ơ với bản chất của Kinh Thánh không? Hay phải chăng điều này là điểm trọng tâm và cốt yếu trong lời dạy của Ngài? Và nếu nó là như vậy, thì […]

Bài 1 – ĐỨC CHÚA JÊSUS VÀ KINH THÁNH Xem Tiếp »