Sách

Các sách được biên dịch bởi Học Viện Kinh Thánh Việt Nam – www.vbi.edu.vn. Học Viện Kinh Thánh Việt Nam giữ bản quyền bản dịch.

mountains, cross, snow-1081799.jpg

Sự Xưng Nhận Đấng Christ Bài 8

Một mạng lịnh khác của Tin Lành là xưng nhận Đấng Christ là Con của Đức Chúa Trời. Từ ngữ “xưng nhận” nghĩa là làm cho biết, tuyên bố, công nhận, diễn đạt đức tin. Đây là những gì Chúa mong đợi nơi từng người vâng phục Ngài. Một người phải bằng lòng tiếp tục …

Sự Xưng Nhận Đấng Christ Bài 8 Xem Tiếp »

mountains, cross, snow-1081799.jpg

Đức Tin Nơi Đức Chúa Trời Bài 6

Tác giả Hê-bơ-rơ nói với chúng ta, “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1). Đức tin cũng được nói đến như là sự tin chắc, sự tự tin, sự chấp nhận, và điều đó …

Đức Tin Nơi Đức Chúa Trời Bài 6 Xem Tiếp »

mountains, cross, snow-1081799.jpg

Sự Vâng Phục Tin Lành Bài 4

Một người có thể vâng phục tin lành không? Có những người nói rằng điều này là không thể. Nhưng Kinh Thánh thì dạy ngược lại. Có những sự kiện của tin lành mà đã xảy ra rồi và chúng ta phải tin chúng. Rồi có những mạng lệnh của tin lành mà sẽ được …

Sự Vâng Phục Tin Lành Bài 4 Xem Tiếp »

mountains, cross, snow-1081799.jpg

Sự Kêu Gọi Của Tin Lành Bài 3

Trong thế giới tôn giáo ngày nay có rất nhiều ý kiến khác nhau như việc làm thế nào mà Đức Chúa Trời gọi một cá nhân tới sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ nhắc đến một vài ý kiến nổi trội. Đầu tiên, có những người dạy rằng Đức Chúa Trời nói chuyện với …

Sự Kêu Gọi Của Tin Lành Bài 3 Xem Tiếp »

mountains, cross, snow-1081799.jpg

Những Sự Kiện Của Tin Lành Bài 2

Lời Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã chết, được chôn, và rồi được sống lại từ mộ. Những tình tiết này trong câu chuyện của Đức Chúa Jêsus được nói đến như những sự kiện của tin lành. Phao-lô nhắc đến mỗi một sự kiện này khi ông viết cho …

Những Sự Kiện Của Tin Lành Bài 2 Xem Tiếp »

mountains, cross, snow-1081799.jpg

Tin Lành Của Đấng Christ Bài 1

Chúng ta đọc về tin lành của Đấng Christ rất nhiều lần trong Tân Ước. Chúng ta nghe những người khác nói về tin lành của Đấng Christ. Chính chúng ta cũng thường nói đến tin lành theo những cách khác nhau. Nhưng tin lành là gì? Tin lành của Đấng Christ là gì? Chúng …

Tin Lành Của Đấng Christ Bài 1 Xem Tiếp »

cross, sunset, sunrise-66700.jpg

ĐẠO ĐẤNG CHRIST LÀ GÌ?

Đạo Đấng Christ là gì? Mục đích của sách này là để giải thích về đạo Đấng Christ cho bạn bằng các thuật ngữ đơn giản, để bày tỏ cách để bạn trở thành một tín đồ Đấng Christ, và để tóm tắt những gì mà bạn phải tin và bạn nên hành động như …

ĐẠO ĐẤNG CHRIST LÀ GÌ? Xem Tiếp »

10 – TRÁI ĐẤT: TRẺ HAY GIÀ? HÃY CHO TÔI SỰ THẬT, KHÔNG PHẢI NHỮNG GIẢ THUYẾT

Khi đối diện với những thiếu thốn về bằng chứng ủng hộ niềm tin của họ, sự tiến hóa từ phân tử đến người, các nhà tiến hóa luôn quay trở lại việc tranh cãi về thời gian.  “Hãy cho chúng tôi đủ thời gian,” họ nói, “và tiến hóa sẽ xảy ra.” Và vì …

10 – TRÁI ĐẤT: TRẺ HAY GIÀ? HÃY CHO TÔI SỰ THẬT, KHÔNG PHẢI NHỮNG GIẢ THUYẾT Xem Tiếp »

Scroll to Top