NỀN TẢNG VỮNG CHẮC

Thẩm Quyền Của Kinh Thánh – Bài 13

1 Timôthê 6:12-16; Mathiơ 28:18-20; Gia cơ 1:21-25; Hơbơrơ 6:1-3; Luca 6:46-49 Chúng ta sẽ cho ai quyền cai trị trên chúng ta? Chúng ta sẽ giao phó tâm trí và ý muốn của chúng ta cho ai? Ai sẽ định đoạt điều gì đúng và sai? Ai sẽ đưa ra những quyết định liên […]

Thẩm Quyền Của Kinh Thánh – Bài 13 Xem Tiếp »

Sự Dạy Dỗ Trong Sự Công Bình – Bài 12

Thi Thiên 119:9-16, 33-40; Hêbơrơ 8:6-8, 13 Kinh Thánh là quy tắc tiêu chuẩn hoàn toàn đầy đủ của chúng ta về đức tin và việc làm. Như 2 Timôthê 3:16 nói rằng, nó là có ích cho “sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình”. Nó nói cho chúng

Sự Dạy Dỗ Trong Sự Công Bình – Bài 12 Xem Tiếp »

Ích Lợi Cho Sự Dạy Dỗ – Bài 11

1 Timôthê 4:13-16; Tít 1:9-14; 2:1, 7; 2 Giăng 9-11; 3 Giăng 3-8 Kinh Thánh đã được gọi là “quy tắc tiêu chuẩn hoàn toàn đầy đủ của đức tin và việc làm.” Trong sự bày tỏ này, từ đức tin chỉ đến đạo lý hay lời dạy dỗ để tin đến, và từ việc

Ích Lợi Cho Sự Dạy Dỗ – Bài 11 Xem Tiếp »

Sự Hiểu Biết Về Kinh Thánh – Bài 10

Nêhêmi 8:1-12; Mathiơ 13:14, 15, 18-23 Trong một dịp khác mà Đức Chúa Jêsus đang giảng dạy, “Ngài gọi đoàn dân đến, mà phán rằng: Hãy nghe, và hiểu” (Mathiơ 15:10). Lời răn bảo này áp dụng cho tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã nói: “Hãy đọc, và hiểu.” Kinh Thánh là

Sự Hiểu Biết Về Kinh Thánh – Bài 10 Xem Tiếp »

Bài 9 – Sự Đầy Đủ Của Kinh Thánh

Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cũng hoàn toàn đầy đủ như vậy để đáp ứng các nhu cầu thuộc linh của chúng ta. Nó là quan trọng để chúng ta hiểu điều này. Bài 9 – Sự Đầy Đủ Của Kinh Thánh Phục truyền luật lệ ký 4:1-2; Mác 7:1-13;

Bài 9 – Sự Đầy Đủ Của Kinh Thánh Xem Tiếp »

Bài 8 – Đối Mặt Với Những Nan Đề Trong Kinh Thánh

Mục đích của chúng ta trong chương này là trình bày những nguyên tắc hướng dẫn cụ thể cho việc xử lý những sự chống đối với niềm tin vào Kinh Thánh như là Lời không thể sai lầm được của Đức Chúa Trời. Bài 8 – Đối Mặt Với Những Nan Đề Trong Kinh

Bài 8 – Đối Mặt Với Những Nan Đề Trong Kinh Thánh Xem Tiếp »

Bài 7 – Sự Sống Lại Của Đức Chúa Jêsus Và Những Ẩn Ý Của Nó

Lý do thuyết phục nhất và mạnh mẽ nhất cho việc tin rằng Kinh Thánh là Lời không thể sai lầm của Đức Chúa Trời đó là, Đức Chúa Jêsus đã nói như vậy, như chúng ta đã nhìn thấy trong chương 1. Bài 7 – Sự Sống Lại Của Đức Chúa Jêsus Và Những

Bài 7 – Sự Sống Lại Của Đức Chúa Jêsus Và Những Ẩn Ý Của Nó Xem Tiếp »

Bài 6 – Các lý do để tin vào Kinh Thánh

Không đủ để nói rằng, “Tôi tin Kinh Thánh bởi vì nó là lời của Đức Chúa Trời, và tôi tin nó là lời của Đức Chúa Trời bởi vì nó nói như vậy.” Chúng ta phải có khả năng trình bày những lý do đặc biệt cho việc tin rằng Kinh Thánh là lời

Bài 6 – Các lý do để tin vào Kinh Thánh Xem Tiếp »

Bài 5 – Các sự phản đối về tính không thể sai lầm được

Trong chương này, chúng ta sẽ cố gắng trả lời một vài sự phản đối phổ biến nhất. Mục đích của chúng ta là phải trình bày được sự tin chắc của chúng ta vào Kinh Thánh là không sai lầm. Bài 5 – Các sự phản đối về tính không thể sai lầm được

Bài 5 – Các sự phản đối về tính không thể sai lầm được Xem Tiếp »

Bài 4 – Tính Chất Không Sai Lầm Của Kinh Thánh

Có phải mọi điều mà Kinh Thánh tuyên bố là không sai lầm? Qua việc xem xét những gì mà chúng ta nhìn thấy cho đến giờ trong bài học này, thì câu trả lời phải là “đúng”. Bài 4 – Tính Chất Không Sai Lầm Của Kinh Thánh Giăng 10:30-39; 17:14-19; 20:30-31 Một trong

Bài 4 – Tính Chất Không Sai Lầm Của Kinh Thánh Xem Tiếp »

Scroll to Top