Nghe

Nghe các bài giảng, bài học…

photo of brown church

Sự Thành Lập Hội Thánh – Bài 3

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Sự Thành Lập Hội Thánh - Bài 3
/

Trong bài học vừa rồi chúng ta đã thấy trong Ê-sai 2:2-3; Giô-ên 2:28-29; và Đaniên 2:44 rằng nước của Chúa (hay Hội Thánh) sẽ được lập vào những ngày sau rốt, tại Giê-ru-sa-lem, lúc Đức Thánh Linh giáng xuống, mọi nước sẽ đổ về nó, và nó sẽ đứng đời đời. Kế đến Đấng …

Sự Thành Lập Hội Thánh – Bài 3 Xem Tiếp »

photo of brown church

Sự Ra Đời Của Hội Thánh – Bài 2

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Sự Ra Đời Của Hội Thánh - Bài 2
/

Hội Thánh đã không xuất hiện chỉ sau một đêm. Mà Hội Thánh đã được lên kế hoạch, hứa trước, và sau đó được thành lập. Kinh Thánh đã chỉ ra tất cả điều này một cách rõ ràng. Đầu tiên, Hội Thánh đã hiện hữu trong tâm trí Đức Chúa Trời. Phao-lô công bố …

Sự Ra Đời Của Hội Thánh – Bài 2 Xem Tiếp »

photo of brown church

Ý Nghĩa Của Hội Thánh – Bài 1

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Ý Nghĩa Của Hội Thánh - Bài 1
/

Không ai sẽ từ chối rằng Kinh Thánh nói về một Hội Thánh. Nhưng Hội Thánh của ai? Hội Thánh nào? Hội Thánh gì? Những câu hỏi này và nhiều câu khác sẽ được trả lời đúng lúc, nhưng bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu Hội Thánh là gì. Chúng ta hãy bắt đầu …

Ý Nghĩa Của Hội Thánh – Bài 1 Xem Tiếp »

paper, heart, symbol-1100254.jpg

Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật – Mathiơ 2:1-23

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật - Mathiơ 2:1-23
/

Sứ Đồ Mathiơ ở đoạn 1 đã cho chúng ta thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời qua việc đem Đấng Christ giáng lâm. Chúng ta nhận biết Đức Chúa Jêsus được gọi là Đức Chúa Trời ở cùng loài người, Cứu Chúa, và Đấng Christ. Vậy đối mặt với lẽ thật về sự …

Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật – Mathiơ 2:1-23 Xem Tiếp »

Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời – Mathiơ 1:1-25

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời - Mathiơ 1:1-25
/

 Mathiơ đoạn 1 mở đầu với gia phổ của Đức Chúa Jêsus con cháu Áp-ra-ham và Đa-vít, và sự giáng sanh của Đấng Christ. Sứ đồ Mathiơ đã điểm qua khoảng 2000 năm lịch sử cho đến Đấng Christ. Vậy chúng ta nhận biết được gì về Đức Chúa Trời và loài người thông qua …

Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời – Mathiơ 1:1-25 Xem Tiếp »

heart, love, sunset-3147976.jpg

Sự Dọn Lòng Cho Nước Đức Chúa Trời – Mathiơ 3:1-17

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Sự Dọn Lòng Cho Nước Đức Chúa Trời - Mathiơ 3:1-17
/

Sứ Đồ Mathiơ qua 2 đoạn đầu đã cho chúng ta thấy Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, Đức Chúa Trời ở cùng loài người, Đấng cứu rỗi, Vua của dân Giu-đa, Đấng cai trị, và Đấng chăn dắt. Chúng ta cũng đã nhìn thấy thái độ của loài người trước tin lành cho tội …

Sự Dọn Lòng Cho Nước Đức Chúa Trời – Mathiơ 3:1-17 Xem Tiếp »

Scroll to Top