Nghe

Nghe các bài giảng, bài học…

photo of brown church

Hội Thánh Ngày Nay Bài 13

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Hội Thánh Ngày Nay Bài 13
Loading
/

Hội Thánh của Chúa đã được thành lập gần 2000 năm trước (Công Vụ Các Sứ Đồ 2) và ngày nay Hội Thánh tồn tại giống như Hội Thánh đã từng như vậy. “Nhưng làm thể nào điều này có thể xảy ra?” có thể bạn hỏi câu này. Bằng cách đơn giản bước theo […]

Hội Thánh Ngày Nay Bài 13 Xem Tiếp »

photo of brown church

Lịch Sử Của Hội Thánh Bài 12

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Lịch Sử Của Hội Thánh Bài 12
Loading
/

Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2, bối cảnh là sự thành lập hay khởi đầu của Hội Thánh Chúa hay vương quốc. Các Sứ Đồ ở tại thành Giê-ru-sa-lem, Đức Thánh Linh được đổ ra trên họ, nhiều quốc gia có mặt từ lúc họ nhóm lại vào ngày lễ Ngũ Tuần. Phierơ và

Lịch Sử Của Hội Thánh Bài 12 Xem Tiếp »

photo of brown church

Tín Điều của Hội Thánh Bài 11

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tín Điều của Hội Thánh Bài 11
Loading
/

Từ “Tín Điều-Creed” đến từ một chữ Latin, “Credo”, và được định nghĩa là, “một niềm tin, cách thức có thẩm quyền của niềm tin tôn giáo; bất cứ cách thức nào hay sự xưng nhận của đức tin tôn giáo; một sự tóm tắt của những nguyên tắc hay những ý kiến được đề

Tín Điều của Hội Thánh Bài 11 Xem Tiếp »

photo of brown church

Sự Hiệp Một Của Hội Thánh Bài 10

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Sự Hiệp Một Của Hội Thánh Bài 10
Loading
/

Các tôn giáo ngày nay trên thế giới dường như quan tâm nhiều hơn về sự hiệp một của Hội Thánh hơn bao giờ hết. Phong trào thống nhất giáo phái đã nắm bắt được tư tưởng của con người khắp nơi. Nguyên do cho điều này là bởi vì có quá nhiều sự phân

Sự Hiệp Một Của Hội Thánh Bài 10 Xem Tiếp »

photo of brown church

Công Việc Của Hội Thánh Bài 9

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Công Việc Của Hội Thánh Bài 9
Loading
/

Tại sao Hội Thánh tồn tại? Mục đích của Hội Thánh là gì? Công việc của Hội Thánh là gì? Để biết được, chúng ta sẽ đi vào lời của Đức Chúa Trời. Trước hết, chúng ta hãy quan sát rằng Hội Thánh không phải ở nơi công việc thế gian, mở và điều hành

Công Việc Của Hội Thánh Bài 9 Xem Tiếp »

photo of brown church

Sự Thờ Phượng Của Hội Thánh Bài 8

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Sự Thờ Phượng Của Hội Thánh Bài 8
Loading
/

Hội Thánh được dựng nên từ những người được cứu. Mục đích của Hội Thánh là phải thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ. Phao-lô nói, “Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Ðức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn

Sự Thờ Phượng Của Hội Thánh Bài 8 Xem Tiếp »

photo of brown church

Gia Nhập Vào Hội Thánh Bài 7

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Gia Nhập Vào Hội Thánh Bài 7
Loading
/

Trong những bài học của chúng ta cho đến bây giờ chúng ta đã thấy tầm quan trọng của Hội Thánh. Điều này được hỗ trợ bởi sự thật rằng lời Chúa dạy Đấng Christ đã chết vì Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:25), Ngài đã mua chuộc Hội Thánh bằng chính huyết của mình (Công Vụ

Gia Nhập Vào Hội Thánh Bài 7 Xem Tiếp »

photo of brown church

Sự Tổ Chức Của Kinh Thánh Bài 6

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Sự Tổ Chức Của Kinh Thánh Bài 6
Loading
/

Đấng Christ đã lập Hội Thánh ( Ma-thi-ơ 16:18). Hội Thánh đó được làm nên từ những người được gọi ra khỏi thế gian (Cô-lô-se 1:13-14). Hội Thánh bao gồm những người được cứu (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:47). Hội Thánh là thân thể thuộc linh của Đấng Christ (Cô-lô-se 1:18), và chỉ có

Sự Tổ Chức Của Kinh Thánh Bài 6 Xem Tiếp »

photo of brown church

Danh Xưng Của Hội Thánh Bài 5

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Danh Xưng Của Hội Thánh Bài 5
Loading
/

Nếu Hội Thánh phải theo lời Kinh Thánh, thì Hội Thánh phải có danh xưng theo lời Kinh Thánh. Tuy nhiên, có nhiều Hội Thánh được lập nên bởi con người với nhiều danh xưng và danh hiệu do con người lập. Những điều này đã xảy ra như thế nào? Một số những danh

Danh Xưng Của Hội Thánh Bài 5 Xem Tiếp »

photo of brown church

Đặc Điểm Nhận Biết Của Hội Thánh Bài 4

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Đặc Điểm Nhận Biết Của Hội Thánh Bài 4
Loading
/

Làm sao bạn có thể xác định được một người bạn thất lạc lâu ngày? Thông thường, bạn sẽ thu thập những dấu hiệu của đặc điểm nhận dạng và bắt đầu tìm kiếm. Chỉ sau khi tìm thấy từng dấu hiệu trùng khớp với đặc điểm nhận dạng, bạn sẽ chấp nhận người đó

Đặc Điểm Nhận Biết Của Hội Thánh Bài 4 Xem Tiếp »

Scroll to Top