CÁC PHƯỚC HẠNH TRONG NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI

Khi vợ tôi và tôi còn học tại Singapore, chúng tôi được mời xem một bộ phim, Tommorrowland – Vùng Đất Tương Lai (tạm dịch). Có một câu chuyện ngụ ngôn rất thú vị và ấn tượng. Nhân vật trong phim nói rằng trong mỗi người chúng ta tồn tại hai con sói: một con tốt và một con ác. Hai con sói này luôn đánh nhau. Và câu hỏi là con nào sẽ thắng? Theo bạn, con nào sẽ thắng?

Đời sống của một Cơ Đốc Nhân luôn đối diện với phước hạnh và rủa sả. Cả thế gian cũng đối diện cùng một vấn đề mà Cơ Đốc Nhân phải đối mặt. Hiển nhiên ai cũng muốn phước hạnh đến với mình. Nhưng liệu có khả thi cho Cơ Đốc Nhân luôn được phước hạnh chăng?

Đồng đi cùng Đức Chúa Trời luôn đem đến nguồn phước hạnh như chúng ta đã tìm hiểu trong ấn phẩm số 1. Trong dịp này, chúng ta sẽ cùng nhìn xem phước hạnh một cách tổng quan qua bài giảng trên núi tìm thấy trong Ma-thi-ơ 5-7.

Nước Đức Chúa Trời – Vương Quốc Của Phước Hạnh

Sứ đồ Ma-thi-ơ cho chúng ta biết trong ba câu cuối trong đoạn bốn rằng Đức Chúa Giê-su Christ đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời (23). Bài giảng trên núi là một trong năm bài giảng của Đức Chúa Giê-su Christ được biên soạn trong sách Ma-thi-ơ. Điểm độc đáo của bài giảng thứ nhất này khiến không biết tốn bao nhiêu giấy và mực để bình phẩm về bài giảng và sự đơn giản nhưng cực kỳ sâu sắc của nó.

Đức Chúa Giê-su Christ bắt đầu bài giảng của mình với những tố chất mà một người trong nước Đức Chúa Trời sẽ có khi Ngài công bố tám phước lành cho những ai có chúng: Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất! Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ! Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời! Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy (Ma-thi-ơ 5:3-12).

Tám phước lành này không tập trung vào bằng cách nào một người có chúng, nhưng những họ sẽ được ban phước. Nếu đọc tiếp thêm ba câu nữa chúng ta sẽ được thách thức để làm sáng danh Đức Chúa Trời thông qua việc chia sẻ hay chúc phước cho thế gian dựa trên những gì chúng ta đã được ban phước. Nghĩa là việc chúng ta có tám phước lành là để làm muối và sự sáng cho thế gian.

Như vậy, qua góc nhìn tổng quan này, chúng ta thấy rằng nước Đức Chúa Trời là một một vương quốc của phước hạnh thông qua vương quyền trị vì của Đức Chúa Giê-su Christ. Bản chất của các phước hạnh này sẽ khiến một người làm sự sáng và muối cho thế gian để làm sáng danh Đức Chúa Trời. Các phước lành này thách thức người sở hữu chúng chia sẽ hay chúc phước lại cho thế gian.

Tuy chúng ta gọi tám phước lành như thể có nhiều hơn một. Nhưng ở một góc độ khác chúng là những khía cạnh của một người được phước. Ví dụ, một người đói khát sự công bình cũng sẽ là người hay thương xót… Một là chúng ta có tất cả hoặc là không có một chút phước nào. Nó sẽ là mâu thuẫn cho một người sỡ hữu một phần trong tám phước lành mà không có những cái còn lại.

Bằng Cách Nào Mà Chúng Ta Có Phước…

Nếu chúng ta hỏi làm thể nào mình sẽ có những ơn phước này. Có lẽ câu trả lời ngắn gọn nhất là mình phải được vào nước Đức Chúa Trời thì hiển nhiên sẽ có chúng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm câu trả lời theo mạch văn thì cân nhắc những điều sau đây.

Có bao giờ bạn xem phim hay đọc sách mà không thể chờ đợi nỗi. Nên phải xem tập đầu và tập cuối để biết kết quả rồi quay lại xem hết quá trình đi đến cái kết đó? Tôi lâu lâu cũng làm như vậy! Cái kết của bài giảng này nằm ở đoạn 7 câu 24-27.

Đức Chúa Giê-su Christ tóm gọn bài giảng của mình bằng mạng lịnh dành cho những người nghe bài giảng của Ngài và làm theo là người khôn ngoan. Nói cách khác để có được phước hạnh của nước Đức Chúa Trời một người phải nghe và làm theo lời của Đức Chúa Giê-su Christ.

Nếu một người nghe lời Đức Chúa Giê-su Christ mà không làm theo thì hiển nhiên họ chỉ là người đứng quan sát những người được phước và chờ đợi những người đó làm sự sáng và muối cho mình. Nói cách khác là nghe mà khát khao được phước mà không có được.

Nếu bạn muốn được phước thì hãy nghe và làm theo lời Đức Chúa Giê-su Christ. Phước hạnh của cuộc đời bạn sẽ ảnh hưởng đến những người khác như muối và sự sáng hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh.

Con Sói Nào Sẽ Thắng?

Tôi nghĩ rằng đến đây bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi này. Dầu vậy đây là đáp án, cả hai con sói tốt và xấu sẽ không ngừng đánh nhau, nhưng chỉ con nào chúng ta cho ăn hay nuôi thì con đó sẽ thắng. Nói cách khác khi chúng ta nuôi dưỡng con sói tốt nó sẽ luôn luôn thắng và ngược lại. Vậy mấu chốt là gì? Kết quả là do bạn chọn. Được phước hay không được phước là do bạn chọn. Chỉ có người nghe và làm theo lời Đức Chúa Giê-su Christ mới có thể làm muối và sự sáng cho thế gian này.

Kết Luận

Phước hạnh và sự rủa sả luôn là sự lựa chọn mà Đức Chúa Trời đặt trước mặt một người. Hiển nhiên Đức Chúa Trời luôn muốn ban phước cho loài người. Nhưng việc nhận phước hạnh là do sự lựa chọn của con người.

Bài giảng trên núi của Đức Chúa Giê-su Christ đã cho thấy một người trong vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được phước và trở thành phước hạnh cho những người xung quanh như thế nào. Chỉ những người được phước mới có thể làm muối và sự sáng cho thế gian để khiến thế gian ngợi khen Cha trên trời. Liệu bạn có muốn làm sáng danh Đức Chúa Trời? Nếu có bạn sẽ chọn nuôi con sói nào?

Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt (Ma-thi-ơ 12:35–37).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top