Trần Hồng Ân

BÀI 2 – Mục Đích Của Kinh Thánh

Tại sao ngay từ đầu lại có một thứ như Kinh Thánh? Tại sao nó lại ở đây? Mục đích của nó là gì? BÀI 2 – MỤC ĐÍCH CỦA KINH THÁNH Rôma 1:18-21; Phục truyền luật lệ ký 5:22; Giêrêmi 36:1-8; Hêbơrơ 1:1-2; Êphêsô 3:1-5 Tại sao ngay từ đầu lại có một thứ …

BÀI 2 – Mục Đích Của Kinh Thánh Xem Tiếp »

text

Bài 1 – ĐỨC CHÚA JÊSUS VÀ KINH THÁNH

Tuy nhiên, câu hỏi thực sự ở đây là: Nó có quan trọng với Đức Chúa Jêsus không? Đức Chúa Jêsus có thờ ơ với bản chất của Kinh Thánh không? Hay phải chăng điều này là điểm trọng tâm và cốt yếu trong lời dạy của Ngài? Và nếu nó là như vậy, thì …

Bài 1 – ĐỨC CHÚA JÊSUS VÀ KINH THÁNH Xem Tiếp »

Scroll to Top