Trần Hồng Ân

Bài 4 – Tính Chất Không Sai Lầm Của Kinh Thánh

Có phải mọi điều mà Kinh Thánh tuyên bố là không sai lầm? Qua việc xem xét những gì mà chúng ta nhìn thấy cho đến giờ trong bài học này, thì câu trả lời phải là “đúng”. Bài 4 – Tính Chất Không Sai Lầm Của Kinh Thánh Giăng 10:30-39; 17:14-19; 20:30-31 Một trong […]

Bài 4 – Tính Chất Không Sai Lầm Của Kinh Thánh Xem Tiếp »

Bài 3 – Sự Hà Hơi Của Kinh Thánh

Chuyện gì xảy ra nếu như người nói mong muốn truyền thông điệp của mình đi, bằng bên thứ ba? Làm thế nào mà người đó có thể chắc chắn người nói thay mình sẽ nhớ và trình bày thông điệp của mình theo đúng nguyên văn của nó? Vấn đề này được miêu tả

Bài 3 – Sự Hà Hơi Của Kinh Thánh Xem Tiếp »

BÀI 2 – Mục Đích Của Kinh Thánh

Tại sao ngay từ đầu lại có một thứ như Kinh Thánh? Tại sao nó lại ở đây? Mục đích của nó là gì? BÀI 2 – MỤC ĐÍCH CỦA KINH THÁNH Rôma 1:18-21; Phục truyền luật lệ ký 5:22; Giêrêmi 36:1-8; Hêbơrơ 1:1-2; Êphêsô 3:1-5 Tại sao ngay từ đầu lại có một thứ

BÀI 2 – Mục Đích Của Kinh Thánh Xem Tiếp »

text

Bài 1 – ĐỨC CHÚA JÊSUS VÀ KINH THÁNH

Tuy nhiên, câu hỏi thực sự ở đây là: Nó có quan trọng với Đức Chúa Jêsus không? Đức Chúa Jêsus có thờ ơ với bản chất của Kinh Thánh không? Hay phải chăng điều này là điểm trọng tâm và cốt yếu trong lời dạy của Ngài? Và nếu nó là như vậy, thì

Bài 1 – ĐỨC CHÚA JÊSUS VÀ KINH THÁNH Xem Tiếp »

Scroll to Top