Tháng Sáu 13, 2021

Trộm Tiền Của Đức Chúa Trời? Lẽ Thật Về Sự Dâng Hiến

“Tại sao là Ma-la-chi? Chúng ta ngày nay không sống dưới Cựu Ước nữa. Chúng ta sống dưới Tân Ước mà.” Và điều đó đúng hoàn toàn, nhưng những gì chúng ta đang làm là chúng ta sẽ lưu ý một số nguyên tắc từ Cựu Ước mà vẫn còn đúng ngày nay. Rô-ma 15:4 …

Trộm Tiền Của Đức Chúa Trời? Lẽ Thật Về Sự Dâng Hiến Xem Tiếp »

Lẽ thật Về Vai Trò Của Người Nữ Trong Hội Thánh

Kinh Thánh thực sự nói gì về vai trò của người nữ? Người nữ có thể hầu việc ngày nay như một người giảng dạy, trưởng lão và lãnh đạo trong Hội Thánh không? Các giới hạn trong Kinh Thánh chỉ là các vấn đề văn hóa mà đã chết từ lâu rồi phải không? Và Đức Chúa …

Lẽ thật Về Vai Trò Của Người Nữ Trong Hội Thánh Xem Tiếp »

Đức Chúa Trời Tôi Ơi Sao Ngài Lìa Bỏ Tôi? Ma-thi-ơ 27:46

Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau nhận biết câu nói của Chúa Jêsus khi Ngài đang ở trên cây thập tự. Có phải Ngài đang trách Đức Chúa Trời, hay ẩn ý đằng sau câu nói này chứa đựng hàm ý khác? Việc nhận biết rõ điều này không chỉ giúp chúng …

Đức Chúa Trời Tôi Ơi Sao Ngài Lìa Bỏ Tôi? Ma-thi-ơ 27:46 Xem Tiếp »

paper, heart, symbol-1100254.jpg

Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật – Mathiơ 2:1-23

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật - Mathiơ 2:1-23
/

Sứ Đồ Mathiơ ở đoạn 1 đã cho chúng ta thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời qua việc đem Đấng Christ giáng lâm. Chúng ta nhận biết Đức Chúa Jêsus được gọi là Đức Chúa Trời ở cùng loài người, Cứu Chúa, và Đấng Christ. Vậy đối mặt với lẽ thật về sự …

Thái Độ Phải Lẽ Đối Với Lẽ Thật – Mathiơ 2:1-23 Xem Tiếp »

Scroll to Top